Бошко Вељовић нови власник “Комитета“ - Архива

5456

Дана 19.04.2017. године одржана је лицитација у сали Скупштине општине Хан Пијесак са почетком у 13.00 часова по расписаном Огласу о продаји зграде зв. „Бивши комитет“ у Хан Пијеску  ул. Светосавска бр.2 са градским грађевинским земљиштем означеним као к.ч. бр. 240, стамбени објекат, површине 179м2 и двориште површине 154м2, што је укупне површине 333м2 у к.о. Хан Пијесак, нови премјер, уписана у лист непокретности бр. 390/0, власништво општине Хан Пијесак, у виђеном стању.

Лицитиацију је провела Комисија именована Одлуком Скупштине општине Хан Пијесак.

За лицитацију су се пријавила два учесника која су приложила кауцију и то: Вељовић (Радисава) Бошко из Хан Пијеска и Спасојевић (Драган)  Бранка из Зворника  оба кандидата лично учествовала.

Почетна продајна цијена зграде је 10.436,00КМ.

Најповољнији понуђач у трећем кругу је Вељовић Бошко, који је дао последњу понуду од  11.000,00КМ, након чега је  Спасојевић Бранка одустала од даљег натјецања.

Како није било приговора на поступак лицитације, Комисија је закључила поступак лицитације и објавила да је Вељовић Бошко дао најповољнију понуду од 11.000,00КМ и да ће се с њим закључити писани купопродајни уговор.