Одлука о поништењу поступка јавне набавке- течна горива 2021.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке- течна горива 2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача - пелет 2021

Одлука о додјели уговора- новогодишњи рекламни материјал

Одлука о додјели уговора- новогодишњи рекламни материјал

Одлука о додјели уговора – новогодишњи пакетићи 2021

Одлука о додјели уговора - новогодишњи пакетићи 2021 Одлука о додјели уговора - новогодишњи пакетићи 2021

Одлука од додјели уговора – тонери 2021

Одлука од додјели уговора - тонери 2021 Одлука о додјели уговора - тонери 2021

Обавјештење о набавци роба – пелет

18.12.2020. - Обавјештење о набавци_пелет

Обавјештење о набавци роба – течна горива

18.12.2020. - Обавјештење о набавци_гориво

Посљедње новости

Обавјештења