Одлука о избору најповољнијег понуђача – реконструкција и санација објекта „Соколски дом“ у...

04.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Соколски дом, Фаза III

Одлука о додјели уговора – канцеларијски материјал

30.12.2019.- Одлука о додјели уговора-канцеларијски материјал

Одлука о додјели уговора – намјештај за продавницу

30.12.2019. - Одлука о додјели уговора-намјештај

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде бисти

21.02.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача - бисте

Посљедње новости

Обавјештења