Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01 – 31.12.2015. године

818

14.07.2016. Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01 – 31.12.2015. године