Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01 – 31.12.2015. године

0
430
Општина Хан Пијесак

14.07.2016. Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01 – 31.12.2015. године