Извјештај о стању финансија општине Хан Пијесак на дан 14.11.2016. године (обавезе и потраживања)

816

06.12.2016. Извјештај о стању финансија општине Хан Пијесак на дан 14.11.2016. године (обавезе и потраживања)