ЈКП КРАЉЕВА ГОРА ДОО НАБАВИЛО ПОЛОВНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

1110

ЈКП Краљева Гора Доо набавило је половно теренско возило марке Нисан
Навара Д40, типа Pick Up.
Вриједност набавке возила износи 17.900,00 КМ са ПДВ-ом. Поступак јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтјева. Уговор о набавци склопљен је са фирмом Метаго Доо Бања Лука као најповољнијем понуђачем. Средства за набавку обезбјеђена су дијелом кредитном линијом, а дијелом споственим средствима.