Новембар 2016

1221

23.11.2016. Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о избору Верификационе комисије

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за буџет и финансије

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за вјенчања

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за вјерска питања

23.11.2016. Одлука о избору комисије за избор и именовање

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за младе

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за награде и признања

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за надгледање реализације стратегије развоја

23.11.2016. Одлука о избору комисије за прописе и статутарна питања

23.11.2016. Одлука о избору Комисије за равноправност полова

23.11.2016. Одлука о избору Мандатне комисије

23.11.2016. Одлука о избору Одбора за друштвени надзор и представке

23.11.2016. Одлука о избору Одбора за кодекс

23.11.2016. Одлука о избору Одбора за регионалну и међународну сарадњу

23.11.2016. Одлука о избору потпредсједника Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о избору предсједника Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о избору Радног предсједништва

23.11.2016. Одлука о избору Савјета за културу

23.11.2016. Одлука о избору Савјета за спорт

23.11.2016. Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу Oпштинске управе општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о именовању в.д. секретара Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта путем лицитације и непосредном погодбом

23.11.2016. Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о престанку функције потпредсједника Скупштине општине

23.11.2016. Одлука о разрјешењу екретара Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање секретара Скупштине општине Хан Пијесак

23.11.2016. Одлука о утврђивању листе стручњака за састав комисије за пријем службеника у општинску управу општине Хан Пијесак