Обавјештење о потписивању Уговора о обављању приправничког стажа

0
757