Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба – течна горива за потребе Општине Хан Пијесак

433

11.01.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво