Одлука о поништењу поступка јавне набавке радова – реконструкција крова на објекту Дома културе

778

05.07.2017. Одлука о поништењу поступка јавне набавке-кров Дом културе