Одлука о поништењу поступка јавне набавке за уговорни орган ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак – контејнери за отпад

550

27.04.2018. Одлука о поништењу набавке контејнери