Оглас о излагању нацрта Просторног плана Општине Хан Пијесак

163

Оглас о излагању нацрта Просторног плана општине Хан Пијесак 2020-2039.