Оглас о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини путем лицитације

1318

05.07.2017. Оглас – продаја неизграђеног грађ.земљишта