План отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01. – 31.12.2015.године

0
379
Општина Хан Пијесак

23.12.2016. План отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01. – 31.12.2015.године