Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова – реконструкција крова на објекту Дома Културе

796

05.06.2017. Посебна одлука о покретању поступка набавке – кров Дом културе