Садржај акта са конститутивне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане 23.11.2016.

793

23.11.2016. Садржај акта са конститутивне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане 23.11.2016. године