19. априла лицитација за “Бивши комитет“ - Архива

Скупштина општине Хан Пијесак продаје  зграду зв. „Бивши комитет“ у Хан Пијеску, у ул. Светосавска бр. 2. са градским грађевинским земљиштем означеним као к.ч. бр. 240, стамбени објекат површине 179м2, и двориште површине 154м2, а што је укупне површине 333м2 у к.о. Хан Пијесак, нови премјер, уписана у лист непокретности бр. 390/0, власништво Општина Хан Пијесак, у виђеном стању.

Лицитација ће се одржати дана  19. априла 2017. године (сриједа) у сали Скупштине општине Хан Пијесак са почетком у 13:00 часова.

Почетна продајна цијена зграде зв. „Бивши комитет“ у Хан Пијеску, као тржишна вриједност коју је утврдио овлаштени процјенитељ, износи 10.436,00КМ (десетхиљадачетирстотридесетшестконвертибилних марака), испод које вриједности се продаја не може извршити.

Пријаве за учешће у лицитацији могу се поднијети најкасније до 19.04.2017. године до 12.00 часова, на посебном обрасцу који се налази у општини – канцеларија бр. 12. Сваким даном од 7.00 до 15.00 часова може се разгледати објекат и вршити увид у документацију о објекту и грађевинском земљишту.

Комплетан оглас можете преузети овдје.