Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке роба и обавјештење о набавци-ватрогасна опрема

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке-ватрогасна опрема Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема

Одлука о додјели уговора-превоз ученика

Odluka o dodjeli ugovora-prevoz učenika 2021.

Одлука о додјели уговора- опрема за кухињу у вртићу (бијела техника)

Одлука о додјели уговора- опрема за кухињу у вртићу (бијела техника)

Јавна набавка радова – изградња пута Капе-Капе

Јавна набавка радова - изградња пута Капе-Капе

Оглас о јавној расправи на Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Оглас о јавној расправи на Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана општине Хан Пијесак за период 2020-2039. године.

Јавна набавка услуга- мјерење квалитета ваздуха

Јавна набавка услуга- мјерење квалитета ваздуха

Обавјештење о набавци – Изградња пута Капе

Обавјештење о набавци - изградња пута Капе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба- моторно путничко возило.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба- моторно путничко возило LLP

Последње новости

Обавјештења