Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о додјели уговора за набавку роба – телефонска централа

19.10.2017. Одлука о додјели уговора - телефонска централа

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за видео надзор у згради...

20.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - опрема за видео надзор

План јавних набавки за 2017. годину

30.03.2017. План јавних набавки за 2017. годину

Исправка за обавјештење о набавци радова – реконструкција пута Љути Бријег – Тукови у...

01.06.2017. Исправка за обавјештење о набавци - реконструкција пута Тукови

Одлука о избору најповољнијег понуђача – израда просторног плана општине Хан Пијесак

09.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача- просторни план

Обавјештење о набавци ватрогасне опреме

Обавјештење о набавци ватрогасне опреме

Одлука о додјели уговора- колективно осигурање радника од незгоде

22.05.2019. Одлука о додјели уговора-колективно осигурање радника од незгоде

Последње новости

Обавјештења