Одлука о избору најповољнијег понуђача – замјена дијела јавне расвјете ЛЕД расвјетом

26.06.2019. - Одлука о избору најповољнијег понуђача-замјена дијела јавне расвјете ЛЕД расвјетом

Одлука о додјели уговора за набавку новогодишњих пакетића

28.12.2017. Одлука о додјели уговора - новогодишњи пакетићи

Одлука о додјели уговора – новогодишњи пакетићи 2021

Одлука о додјели уговора - новогодишњи пакетићи 2021 Одлука о додјели уговора - новогодишњи пакетићи 2021

Одлука о додјели уговора-превоз ученика

Odluka o dodjeli ugovora-prevoz učenika 2021.

Одлука о додјели уговора за набавку роба – новогодишњи рекламни материјал

06.12.2019. - Одлука о додјели уговора - новогодишњи рекламни материјал

Одлука о додјели уговора – опрема за цивилну заштиту (визири)

06.04.2020. - Одлука о додјели уговора-визири

Одлука о додјели уговора – средстава за одржавање чистоће

Одлука о додјели уговора - средстава за одржавање чистоће - 2021. година

Обавјештење о набавци- путничко моторно возило

Обавјештење о набавци - путничко моторно возило

Последње новости

Обавјештења