Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка радова – изградња пута Капе-Капе

Јавна набавка радова - изградња пута Капе-Капе

Оглас о јавној расправи на Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Оглас о јавној расправи на Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана општине Хан Пијесак за период 2020-2039. године.

Јавна набавка услуга- мјерење квалитета ваздуха

Јавна набавка услуга- мјерење квалитета ваздуха

Обавјештење о набавци – Изградња пута Капе

Обавјештење о набавци - изградња пута Капе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба- моторно путничко возило.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба- моторно путничко возило LLP

Одлука о додјели уговора – колективно осигурање радника

Одлука о додјели уговора- колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја

Одлука о додјели уговора-израда Регулационог плана „Краљево насеље“

Одлука о додјели уговора- Израда Регулационог плана Краљево насеље у Хан Пијеску

План јавних набавки из Буџета Општине Хан Пијесак за 2021. годину

План јавних набавки из буџета Општине Хан Пијесак за 2021. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба: опрема за вртић- намјештај

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба: опрема за вртић- намјештај

Последње новости

Обавјештења