Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о додјели уговора за набавку поклопаца за складиште угља

07.04.2017. Одлука о додјели уговора - поклопци за угаљ

Одлука о додјели уговора за набавку услуга колективног осигурања запослених

01.06.2017. Одлука о додјели уговора - осигурање запослених

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова – санација крова на објекту „Соколски...

01.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - кров Соколски дом

Одлука о додјели уговора за јавну набавку радова на санацији дијела објекта „Старе дирекције“

31.03.2017. Одлука о додјели уговора за јавну набавку радова на санацији дијела објекта Старе дирекције

Посебна одлука о покретању поступка набавке роба – ватрогасна опрема

31.10.2017. Посебна одлука о набавци - ватрогасна опрема

Одлука о избоеу најповољнијег понуђача за набавку радова – додатни радови на санацији крова...

30.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - додатни радови Соколски дом

Последње новости

Обавјештења