Јавне набавке

Јавне набавке

Обавјештење о набавци роба – ватрогасна опрема

31.10.2017. Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема

Одлука о додјели уговора за набавку роба – канцеларијски намјештај

27.10.2017. Одлука о додјели уговора - канцеларијски намјештај

Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга – зимско одржавање путева за сезону...

22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - зимско одржавање путева ЛОТ 1 22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - зимско одржавање путева ЛОТ 2 22.09.2017. Одлука...

Одлука о додјели уговора за набавку услуга – банкарске услуге

06.11.2017. Одлука о додјели уговора - банкарске услуге

Обавјештење о набавци роба – течна горива

05.01.2018. Обавјештење о набавци - гориво

Одлука о додјели уговора за набавку роба – теписи, теписони, ламинати

27.10.2017. Одлука о додјели уговора - теписи, теписони, ламинати

Последње новости

Обавјештења