Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о додјели уговора за набавку роба – телефонска централа

19.10.2017. Одлука о додјели уговора - телефонска централа

Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга – зимско одржавање путева за сезону...

22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - зимско одржавање путева ЛОТ 1 22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - зимско одржавање путева ЛОТ 2 22.09.2017. Одлука...

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова – санација крова на објекту „Соколски...

01.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - кров Соколски дом

Исправка за обавјештење о набавци радова – реконструкција пута Љути Бријег – Тукови у...

01.06.2017. Исправка за обавјештење о набавци - реконструкција пута Тукови

Одлука о додјели уговора за набавку услуга колективног осигурања запослених

01.06.2017. Одлука о додјели уговора - осигурање запослених

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за видео надзор у згради...

20.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - опрема за видео надзор

Последње новости

Обавјештења