Одлуке СО

Одлуке СО

Децембар 2017

25.12.2017. ДНЕВНИ РЕД 25.12.2017. С А Д Р Ж А Ј, 25.12.2017. 25.12.2017. 1.Одлука о усваjaњу Ребаланса буџета општине Хан Пијесак за 2017. 25.12.2017. 2.Ребаланс буџета за...

Октобар 2017

Друга ванредна скупштина Дневни ред 1. Приједлог Одлуке о прихватању обавеза и одговорности у процесу набавке санитетског возила за потребе ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак кроз...

Октобар

1.Одлука о усвајању приједлога ребаланса 2 2.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 2а.РЕБАЛАНС 2. 2019 3.Пан инвестиција 2019 - измјене реб. 2 4.Измјене и допуне...

Mај 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању извршења буџ 31.12.19 1a.РЕБАЛАНС 2. 2019 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.19 2.Одлука о усвајању Извјештајa о  утрошку средстава од накнаде од продадје ШДС за ...

Септембар – ванредна сједница

1. Закључак 2. Рјешење о разрјешењу члана УО ЈУ ВА 3. Рјешење о именовању в.д. члана УО ЈУ ВА

Децембар 2019. године

1.Одлука о усвајању буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину 1a. Буџет 2020 2.Одлука о извршењу буџета општине Хан пијесак за 2020. годину 3.Одлука о давању на...

Јул 2020.

Дневни ред 1. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центра социјални рад 2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ Центра социјални рад

Март 2 – 2020

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 1 СО 1a. РЕБАЛАНС 1 2020 2. Одлука о висини закупнине градског грађевинског земљишта које се даје у закуп...

Март 2019

9.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2019. г. ЈЗУ Дом здравља 15.Одлука о давању сагласности на Програм рада и...

Јун 2017

22.06.2017. ДНЕВНИ РЕД 22.06.2017. САДРЖАЈ АКАТА 22.06.2017. 22.06.2017. 3. СТАТУТ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 22.06.2017. 4.Одлука о приступању изради Пословника о раду СО-е 22.06.2017. 5.Одлука о именовању комисије за израду...

Последње новости

Обавјештења