ЈУЛ 2020.

Дневни ред 1. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центра социјални рад 2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ Центра социјални рад

ЈУН 2020

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о давању на просторија на кориштење Центру за соц. рад 2. Закључак о усвајању Информације о раду Комуналне полиције 3. Одлука о усвајању Извјештаја...

MAJ 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању извршења буџ 31.12.19 1a.РЕБАЛАНС 2. 2019 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.19 2.Одлука о усвајању Извјештајa о  утрошку средстава од накнаде од продадје ШДС за ...

АПРИЛ 2020

ДНЕВНИ РЕД 1. Одлука о усвајању приједлога ребаланса 1 1а РЕБАЛАНС 1 2020 2. Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 1 3. План инвестиција 2020 -...

Март 2 – 2020

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 1 СО 1a. РЕБАЛАНС 1 2020 2. Одлука о висини закупнине градског грађевинског земљишта које се даје у закуп...

Март 2020. године

ДНЕВНИ РЕД 1.Измјене плана утрошка средстава ШДС 2019 2.План утрошка средстава ШДС 2020 3.План инвестиција 2020 4.План утрошка средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2020....

Јануар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1.ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 2.Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе 3.Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2 4.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама...

Децембар 2019. године

1.Одлука о усвајању буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину 1a. Буџет 2020 2.Одлука о извршењу буџета општине Хан пијесак за 2020. годину 3.Одлука о давању на...

Новембар 2019.

1.Oдлука о усвајању нацрта буџета за 2020 1а.NACRT BUDŽETA 2020 2.Одлука о приступању израде Зонинг плана подручја посебне намјене за планирање туристичке садржаје 3.Одлука о продаји градског...

Октобар

1.Одлука о усвајању приједлога ребаланса 2 2.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 2а.РЕБАЛАНС 2. 2019 3.Пан инвестиција 2019 - измјене реб. 2 4.Измјене и допуне...

Последње новости

Обавјештења