Децембар 2017

25.12.2017. ДНЕВНИ РЕД

25.12.2017. С А Д Р Ж А Ј, 25.12.2017.

25.12.2017. 1.Одлука о усваjaњу Ребаланса буџета општине Хан Пијесак за 2017.

25.12.2017. 2.Ребаланс буџета за 2017

25.12.2017. 3.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ ребаланс 2

25.12.2017. 4.План инвестиција 2017. измјене ребаланс 2

25.12.2017. 5.Одлука о усвајању буџета општине Хан Пијесак за 2018.

25.12.2017. 6.Буџет општине Хан Пијесак за 2018 –

25.12.2017. 7.Одлука о извршењу буџета општине Хан Пијесак за 2018.г.

25.12.2017. 8.Одлука о расписивању јавног конкурса за УО за ЈЗУ Д.З. и ЈУ ВА Хан Пијесак

25.12.2017. 9.ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ЗА 2018.г.

25.12.2017. 10.Јавни конкурс за УО ДЗ

25.12.2017. 11.Одлука о именовању комисије за избор Управног одбора ЈЗУ ДЗ и УО ВА

25.12.2017. 12.ЗАКЉУЧАК-РАСПОДЈЕЛА ТРУПАЦА

 

11.12.2017. ДНЕВНИ РЕД

11.12.2017. 1.Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 2017.

11.12.2017. 1а.Нацрт ребаланса буџета 2017.г.

11.12.2017. 2.Етички кодекс понашања одборника у СО 2017

11.12.2017. 3.Oдлука о продаји ГГЗ-непосредном погодбом Д.О.О. Бјелаковић

11.12.2017. 4.Одлука о продаји ГГЗ-непосредном погодбом -Пејановић Илија

11.12.2017. 5.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама за2018.г.

11.12.2017. 6.ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА

11.12.2017. 7.Рјешење о разрјешењу директора Апотеке Х.П.

11.12.2017. 8.Рјешење о именовању директора Апотеке Х.П.

11.12.2017. 9.Рјешење о разрјешењу УО ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

11.12.2017. 10.Рјешење о именовању в.д. Управног одбора ДЗ

11.12.2017. 11.ЗАКЉУЧАК