Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења – додатни радови на изградњи паркинг простора у ул. Солунских добровољаца

15.11.2017. Информација о прег. поступку – паркинг С. добровољаца