Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења – додатни радови на санацији крова на објекту „Соколски дом“

27.10.2017. Информација о прег.постпку – кров Соколски дом