Јануар 2017

30.01.2017. Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади

30.01.2017. Одлука о измјени и допуни Одлуке о избору потпредсједника Скупштине општине Хан Пијесак

30.01.2017. Одлука о праву на новчану помоћ породицама са седмеро и више дјеце

30.01.2017. Одлука о продаји зграде Аутобуске станице у изградњи у Хан Пијеску

30.01.2017. Одлука о усвајању Нацрта буџета Oпштине Хан Пијесак за 2017. годину

30.01.2017. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Хан Пијесак за 2017. годину

30.01.2017. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Хан Пијесак

30.01.2017. Програм рада Скупштине општине Хан Пијесак за 2017. годину