Јул 2017

28.07.2017. ДНЕВНИ РЕД

28.07.2017. С А Д Р Ж А Ј

28.07.2017. 1.Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Хан Пијесак за 2017. г.

28.07.2017. 1.а.РЕБАЛАНС 2017.

28.07.2017. 2.Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буцета општине за 2017.г.

28.07.2017. 3.Измјене и допуне Плана утрошка средстава од накнада од продаје ШДС 2017.

28.07.2017. 4.Измјене и допуне плана инвестиција општине за 2017.

28.07.2017. 5.Одлука о покретању процеса стратешког планирања и успостављању тима за мониторинг

28.07.2017. 6.Одлука о додјели Златне плакете

28.07.2017. 7.Закључак о усвајању Извјештај ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

28.07.2017. 8.Закључак након разматрања Извјештаја ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак