Јун 2017

22.06.2017. ДНЕВНИ РЕД

22.06.2017. САДРЖАЈ АКАТА 22.06.2017.

22.06.2017. 3. СТАТУТ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК

22.06.2017. 4.Одлука о приступању изради Пословника о раду СО-е

22.06.2017. 5.Одлука о именовању комисије за израду Пословника СО-е

22.06.2017. 6.Одлука о усвајању нацрта ребаланса буџета за 2017.

22.06.2017. 7.Одлука о продаји Старе општине

22.06.2017. 8.Одлука о именовању комисије за продају зграде Стара општина

22.06.2017. 9.Одлука о продаји градског грађевинског земљишта Викенд насеље 2017.

22.06.2017. 10. Одлука о измјени и допуни одлуке о оснивању ЈУ Народна библиотека Бранко Чучак Хан Пијесак

22.06.2017. 11.Закључак о усвајању Информације о стању безбједности на подручју општине Хан Пијесак

22.06.2017. 12.Закључак о усвајању Информације о упису ученика у први разред

22.06.2017. 13.Закључак о усвајању Информације о старању и збрињавању социјалних случајева на подручју општине

22.06.2017. 14.Закључак о усвајању Информације, о упису у централни регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак

22.06.2017. 15.Закључак о усвајању информације о стању пољопривреде на подручју општине

22.06.2017. 16.Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља

22.06.2017. 17.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља

22.06.2017. 18.Одлука о именовању комисије за избор директора ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

22.06.2017. 19.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

22.06.2017. 20.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

22.06.2017. 21.Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

22.06.2017. 22.Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља и директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак