Мај 2017

12.05.2017. 1.Садржај -12.05.2017.

12.05.2017. 2.ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК

12.05.2017. 2.НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

12.05.2017. 2.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА

12.05.2017. 3.Извјештај о извршењу буџета за 2016.г.

12.05.2017. 3.Образложење извршења буџета за 2016.г.

12.05.2017. 3.Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за 2016.

12.05.2017. 4. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2016.г.

12.05.2017. 5.Одлука о кредитном задужењу општине Хан Пијесак

12.05.2017. 6.ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ Х.П.

12.05.2017. 7.Одлука о измјенама и допунама Одлуке о забрани и условима држања стоке, пернате живине и кућних љубимаца на подручју општине Хан Пијесак

12.05.2017. 8.Одлука о измјенама и допунама Одлуке о заштити и кориштењу јавних површина

12.05.2017. 9.Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду

12.05.2017. 10.Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.г.

12.05.2017. 11. Одлука о усвајању Извјештаја о организовању и спровођењу избора за Савјет МЗ

12.05.2017. 12.Закључак о усвајању информације о стању привреде у општини Х.П. за 2016.г.

12.05.2017. 13.ЗАКЉУЧАК, у вези обезбјеђења минимума ШДС дрвопрерађивачима

12.05.2017. 14.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Борачке организације за 2016.г.

12.05.2017. 15.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Црвеног крста за 2016.г.

12.05.2017. 16. ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ

12.05.2017. 17.Одлука о именовању комисије за провођење поступка пријема Одбора за жалбе

12.05.2017. 18.РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДЗ

12.05.2017. 19.РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈЗУ Дом здравља

12.05.2017. 20.Рјешење о именовању комисије о примопредаји дужности -ДИРЕКТОРИ ЈЗУ

12.05.2017. 21.Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

12.05.2017. 22.Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центра за омладину и спорт

12.05.2017. 23.Рјешење о именовању комисије о примопредаји између директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак и вршиоца дужности

Прва ванредна скупштина
Дневни ред:
1. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак
2. Рјешење о именовању в.д. дирwктора ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак
3. Одлука о избору члана школског одбора из локалне заједнице

19.05.2017. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДЗ

19.05.2017. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈЗУ Дом здравља

19.05.2017. Одлука о именовању члана школ. одбора