Новембар 2017

16.11.2017. ДНЕВНИ РЕД

16.11.2017. 3.Одлука о усвајању нацрта 2018. скупштина

16.11.2017. 4.Одлука о разврставању локалних путева и улица

16.11.2017. 5.Одлука о заштити и кориштењу јавних површина

16.11.2017. 6. ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ГГЗ -непосредном погодбом Чапрић Милан

16.11.2017. 7.Одлука о продаји ГГЗ-непосредном погодбом Ђурковић Јован

16.11.2017. 8.ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ГГЗ -непосредном погодбом Томовићи

16.11.2017. 9.Закључак о усвајању Извјештаја о статусним питањима породица пог. бораца и РВИ.

16.11.2017. 10.Одлука о усвајању Извјештаја Одсјека за општинске инспекције

16.11.2017. 11.Одлука о усвајању Извјештаја Комуналне полиције

16.11.2017. 12.Закључак о усвајању Информације о стању од заштите од пожара

16.11.2017. 1З.Закључак о усвајању Информације у области здравствене заштите животиња

16.11.2017. 14.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈУ Ветеринарска амбуланта

16.11.2017. 15.Одлука о расписивању јавног конкурса за директора Ветеринарске Амбуланте

16.11.2017. 16.Јавни конкурс за избор директора Ветеринарске амбуланте

16.11.2017. 17.Одлука о именовању Комисије за избор директора Ветеринарске амбуланте

16.11.2017. 18.Одлука о расписивању Поновног јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља

16.11.2017. 19.Одлука о именовању Комисије за избор директора ЈЗУ Дом здравља

16.11.2017. 20.Поновни јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља

16.11.2017. 21.Рјешење о именовању управног одбора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед

16.11.2017. 22.Рјешење о разрјешењу УО Центра за омладину и спорт Поглед