Обавјештење о набавци роба – течна горива

05.01.2018. Обавјештење о набавци – гориво