Обавјештење о набавци услуга – Израда Главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода урбаног дијела општине Хан Пијесак

22.02.2019. Обавјештење о набавци – пројекат канализација