Обавјештење о набавци за уговорни орган ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак – набавка специјализованог возила за одвоз отпада- половно

812

13.03.2018. Обавјештење о набавци – возило за одвоз отпада