Обавјештење за набавку роба – набавка ватрогасног тешког навалног возила за потребе Општине Хан Пијесак

788

02.10.2017. Обавјештење о набавци – ватрогасно возило