Одлука о додјели уговора-ревизија израде главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода урбаног дијела Општине Хан Пијесак и ревизија израде идејног пројекта санације и реконструкције водоводног система Хан Пијесак

Одлука о додјели уговора ревизија пројеката водовод и канализација