Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња нисконапонске мреже у селу Стоборани

20.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Електрификација Стоборани 2