Одлука о избору најповољнијег понуђача за уговорни орган ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак- за набавку специјализованог возила за одвоз отпада-половно

612

30.03.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача – возило за отпад