Одлука о обустави поступка јавне набавке – ватрогасна опрема

08.11.2017. Одлука о обустави поступка ЈН- ватрогасна опрема