Одлука о поништењу поступка јавне набавке радова-изградња продавнице сувенира и домаћих производа

08.05.2019. Odluka o poništenju postupka javne nabavke- prodavnica suvenira i domaćih proizvoda