Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга – зимско одржавање путева за сезону 2017/2018

22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача – зимско одржавање путева ЛОТ 1

22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача – зимско одржавање путева ЛОТ 2

22.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача – зимско одржавање путева ЛОТ 3