Одржане прве консултације у процесу израде Стратегије

Данас је у просторијама општине Хан Пијесак организован састанак  у оквиру процеса израде Стратегије интегрисаног локалног развоја општине Хан Пијесак за период 2018-2027. година.

Израда Стратегије интегрисаног локалног развоја и увођење системских процеса за управљање локалним развојем у општини Хан Пијесак спроводи се у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP). ILDP је заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма уједињених нација (UNDP) путем којег UNDP  обезбјеђује техничку помоћ и подршку у овом процесу.

На данашњем састанку учешће су узели преставници институтција и организација из јавног, приватног и цивилног сектора са подручја општине Хан Пијесак. Састанак је организован у циљу добијања мишљења, приједлога и сугестија на израђену социо-економску анализу и дефинисане стратешке фокусе, које су предложили представници Развојног тима. Развојни тим је оперативно, извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса планирања на нивоу општине Хан Пијесак.

На почетку састанка присутне је поздравила гђа Михаела Томовић, предсједница Скупштине општине Хан Пијесак затим је гђа Славица Ашоња, координатор Развојног тима презентовала пројекат и кључне податке из социо-еконосмке анализе. Учесници састанка су дали веома квалитетан допринос кроз дискусију која је трајала више од два сата.

Нацрт социо-економске анализе са закључцима и предложени стратешки фокуси биће доступни на сајту Општине током сљедеће седмице.

Процес израде Стратегије ће трајати до половине 2018. године. У цјелокупном процесу Општина ће настојати што више консултовати и укључивати представнике свих сектора у циљу сагледавања реланих потреба и израде документа који ће одговорити развојним потребама општине Хан Пијесак.