Посебна одлука о покретању поступка набавке радова – додатни радови на санацији крова на објекту „Соколски дом“

27.10.2017. Посебна одлука о набавци – кров Соколски дом