Позив за достављање понуда – израда бисти-скулптура (Услуге из Анекса II дио Б ЗЈН)

05.02.2018. Aneks I Obrazac za ponudu Biste

05.02.2018. Aneks II Obrazac za cijenu ponude Biste

05.02.2018. Poziv iz Aneksa II dio B ZJN – Biste

05.02.2018. Aneks III Izjava čl. 52

05.02.2018. Aneks IV Povjerljive informacije