Студирај најбоље – Универзитет у Источном Сарајеву

Универзитет у Источном Сарајеву, као водећа институција високог образовања у источном дијелу Републике Српске, спроводи кампању за упис студената у академску 2018/19 годину.
Универзитет у Источном Сарајеву први је јавни акредитовани универзитет у Босни и Херцеговини, а у свом саставу има 15 факултета и 2 академије, смјештених у 10 градова и општина у источном дијелу Републике Српске.
Универзитет, на којем студира око 11 000 студената, представља генератор развоја локалних заједница у којима егзистирају организационе јединице Универзитета у Источном Сарајеву.
Будући студенти могу да изаберу један од 56 студијских програма на првом циклусу студија Универзитета у Источном Сарајеву и то из пет научних области – друштвене, природне, медицинске, хуманистичке и умјетничке, као и студијске програме на другом и трећем циклусу студија. Стручно едукован и научно компетентан наставни кадар Универзитета подучава студенте на основу савремених наставних планова и програма, израђених по принципима Болоњске декларације.
Универзитет у Источном Сарајеву нуди могућност студирања у савремено опремљеном простору за извођење свих наставних активности, као и мобилност студената кроз међународну сарадњу с еминентним европским и свјетским универзитетима. Дипломе и звања стечена на Универзитету у Источном Сарајеву су међународно признати.
Универзитет има развијену сарадњу са реалним сектором, те привредници у Српској, региону и шире, рачунају на стручност младих људи образованих на нашем Универзитету, док је, са друге стране, студентима неопходна пракса у привредним предузећима како би стекли вјештине неопходне за касније обављање послова.
Осим квалитетног наставног процеса, студентима се нуди и учешће у бројним културним, научним, стручним и спортским дешавањима у организацији организационих јединица Универзитета, као и студентских организација.