У току реализација пројекта ,,Социјализација дјеце Републике Српске“

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске у току је са реализацијом пројекта ,,Социјализација дјеце Републике Српске“. За 2017. годину Пројекат се реализује на основу Закона о дјечијој заштити РС кроз право на задовољавање развојних потреба дјеце (члан 27. Закона).

У пројекат је укључен Центар за социјални рад / Служба социјалне заштите Хан Пијесак. На основу утврђених критеријума дјеца која су обухваћена пројектом су:

  1. Ђерић (Миломир) Ведрана
  2. Тодоровић (Радован) Љубица
  3. Ђурић (Жељко) Слађан
  4. Мандић (Раде) Борисав
  5. Руљић (Славко) Маја

Васпитач који је одговоран за учешће у Пројекту је Голић Јована. Пројекат ће се реализовати на црногорској обали  у  Бечићима у периоду од 14.06. – 23.06. 2017. године.