Јавне набавке

Јавне набавке

Oдлука о додјели уговора-темељи и бетонски радови за продавницу сувенира и домаћих производа

20.05.2019. Одлука о додјели уговора-темељи и бетонски радови за продавницу сувенира и домаћих производа

Одлука о додјели уговора за набавку радова- замјена водоводне и канализационе инсталације у згради...

15.05.2019. Одлука о додјели уговора-замјена водоводне и канализационе инсталације у општини

Последње новости

Обавјештења