Јавне набавке

Јавне набавке

Обавјештење о набавци радова – замјена вањске столарије на згради Гимназије у Хан Пијеску

25.07.2019. - Обавјештење о набавци радова - замјена вањске столарије на згради Гимназије у Хан Пијеску

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке – замјена вањске столарије на згради Гимназије...

25.07.2019. - Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова - замјена вањске столарије на згради Гимназије у Хан Пијеску

Одлука о избору најповољнијег понуђача – замјена дијела јавне расвјете ЛЕД расвјетом

26.06.2019. - Одлука о избору најповољнијег понуђача-замјена дијела јавне расвјете ЛЕД расвјетом

Одлука о додјели уговора – итисон за спортску дворану

25.06.2019. - Одлука о додјели уговора-итисон за спортску дворану

Одлука о додјели уговора – опрема за видео-надзор

10.06.2019. године- Oдлука о додјели уговора-опрема за видео надзор(три камере) (2)

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ангажовање извођача

07.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-angažovanje izvođača

Одлука о додјели уговора- колективно осигурање радника од незгоде

22.05.2019. Одлука о додјели уговора-колективно осигурање радника од незгоде

Одлука по жалби- Изградња продавнице сувенира и домаћих производа

20.05.2019. Одлука по жалби- Изградња продавнице сувенира и домаћих производа

Одлука по жалби- Изградња објекта „Планинарски дом“ у Хан Пијеску- прва фаза

20.05.2019 Одлука по жалби-Изградња објекта Планинарски дом у Хан Пијеску-прва фаза

Oдлука о додјели уговора-темељи и бетонски радови за продавницу сувенира и домаћих производа

20.05.2019. Одлука о додјели уговора-темељи и бетонски радови за продавницу сувенира и домаћих производа

Последње новости

Обавјештења